współwładztwo

Jak odmieniać współwładztwo

współwładztwo współwładztw współwładztwa współwładztwach współwładztwami współwładztwem współwładztwie współwładztwom współwładztwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa współwładztwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa współwładztwo:

Zobacze też jak odmienić: