WSzW

Jak odmieniać WSzW

WSzW

Występuje:

  • 1 odmian słowa WSzW:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa WSzW:

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) – terenowy organ administracji wojskowej (TOAW), będący częścią administracji publicznej (niezespolonej). Jest to terenowy organ wykonawczy Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno–obronnych i administracji wojskowej.

Na czele WSzW stoi Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Obecnie występuje 16 WSzW, których siedzibami są miasta wojewódzkie.
Do 2000 r. funkcjonował pod nazwą Wojewódzki-Regionalny Sztab Wojskowy (WRSzW).

Zobacze też jak odmienić: