wykładowczy

Jak odmieniać wykładowczy

wykładowczy niewykładowcza niewykładowczą niewykładowcze niewykładowczego niewykładowczej niewykładowczemu niewykładowczy niewykładowczych niewykładowczym niewykładowczymi wykładowcza wykładowczą wykładowcze wykładowczego wykładowczej wykładowczemu wykładowczych wykładowczym wykładowczymi

Występuje:

  • 20 odmian słowa wykładowczy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wykładowczy:

Zobacze też jak odmienić: