wyklina

Jak odmieniać wyklina

wyklina wyklin wyklinach wyklinami wykliną wyklinę wyklinie wyklino wyklinom wykliny

Występuje:

  • 10 odmian słowa wyklina:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyklina:

Wiechlina, wyklina (Poa L.) – rodzaj roślin należących do rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Wyróżnia się w jego obrębie ponad 500 gatunków. W Polsce występuje ok. 20 gatunków. Gatunkiem typowym jest Poa pratensis L.

Paneion Lunell, Panicularia Heister ex Fabricius, Poagris Rafinesque

Rodzaj należący do rodziny wiechlinowatych (Poaceae), rzędu wiechlinowców (Poales). W obrębie rodziny należy do podrodziny wiechlinowych (Pooideae), plemienia Poeae, podplemienia Poinae.

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa komelinowe (Commelinidae Takht.), nadrząd sitopodobne (Juncanae Takht.), rząd wiechlinowce (Poales Small), rodzina wiechlinowate (Poaceae (R. Br.) Barnh.), podrodzina wiechlinowe (Pooideae Benth.), plemię Poeae R. Br. in Flinders, podplemię Poinae Dumort., rodzaj wiechlina (Poa L.).

Zobacze też jak odmienić: