wykres

Jak odmieniać wykres

wykres wykresach wykresami wykresem wykresie wykresom wykresowi wykresów wykresu wykresy

Występuje:

  • 10 odmian słowa wykres:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wykres:

Wykres – graficzna forma przedstawienia zmienności zjawiska, procesu, wielkości, zależności lub jakichkolwiek danych. Zwykle przedstawiany w dwóch wymiarach, ale może być wielowymiarowy.

Często używany w naukach przyrodniczych.

Zależnie od tego jaką figurą geometryczną posłużono się przy konstruowaniu wykresu, może być on: liniowy, punktowy, słupkowy, kołowy, pierścieniowy, płaszczyznowy, kolumnowy itd. Liczba sposobów graficznego przedstawienia jest nieograniczona.

Można też wyróżniać wykresy pod względem tematycznym, na przykład:

Zobacze też jak odmienić: