wykrywalność

Jak odmieniać wykrywalność

wykrywalność wykrywalności wykrywalnościach wykrywalnościami wykrywalnością wykrywalnościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa wykrywalność:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wykrywalność:

Wykrywalność (ang. detectability) – właściwość układu automatyki mówiąca o tym, że dla układu opisanego macierzą stanu

A{displaystyle A}

oraz macierzą wyjść

C,{displaystyle C,}

istnieje taka macierz

L,{displaystyle L,}

dla której macierz

A+LC{displaystyle A+LC}

jest stabilna (wszystkie jej wartości własne leżą w lewej półpłaszczyźnie płaszczyzny zmiennej zespolonej S).

Zobacze też jak odmienić: