wykształcenie

Jak odmieniać wykształcenie

wykształcenie wykształcenia wykształceniach wykształceniami wykształceniem wykształceniom wykształceniu wykształceń

Występuje:

  • 8 odmian słowa wykształcenie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wykształcenie:

Wykształcenie – poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania (szkoły publiczne, szkoły prywatne). Jest to zasób wiedzy, umiejętności i sprawności umożliwiający jednostce poznanie otaczającego świata i skuteczne w nim działanie, wykonywanie określonego zawodu; wynik kształcenia i samokształcenia.

Wykształcenie jest także sztywno określonym wyznacznikiem rodzaju ukończonej szkoły. W Polsce, prawne kryteria poziomu wykształcenia określają Prawo oświatowe z 14 XII 2016 oraz Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 VII 2018 r. Zgodnie z nimi wyróżnia się następujące poziomy wykształcenia:

Zobacze też jak odmienić: