wyłącznik

Jak odmieniać wyłącznik

wyłącznik wyłącznika wyłącznikach wyłącznikami wyłączniki wyłącznikiem wyłącznikom wyłącznikowi wyłączników wyłączniku

Występuje:

  • 10 odmian słowa wyłącznik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyłącznik:

Wyłącznik – łącznik elektryczny mechanizmowy zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu oraz prądu przeciążeniowego lub prądu zwarciowego.

Wyłączniki niskonapięciowe wykonywane są jako suche, natomiast wyłączniki wysokonapięciowe posiadają różne rozwiązania komór gaszących (olejowe, próżniowe, gazowe, np. typu SF6).

W wyłącznikach stosuje się różnego typu napędy: ręczne, elektromagnetyczne czy silnikowe.

Zadziałanie wyłącznika wywoływane jest przy pomocy tzw. wyzwalaczy.

Zobacze też jak odmienić: