wynagrodzenie

Jak odmieniać wynagrodzenie

wynagrodzenie wynagrodzenia wynagrodzeniach wynagrodzeniami wynagrodzeniem wynagrodzeniom wynagrodzeniu wynagrodzeń

Występuje:

  • 8 odmian słowa wynagrodzenie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wynagrodzenie:

Płaca (z łac. pensio, inne nazwy pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja) – ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Obejmuje wypłaty pieniężne, inne świadczenia oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę.

Zobacze też jak odmienić: