wynalazczy

Jak odmieniać wynalazczy

wynalazczy niewynalazcza niewynalazczą niewynalazcze niewynalazczego niewynalazczej niewynalazczemu niewynalazczo niewynalazczy niewynalazczych niewynalazczym niewynalazczymi wynalazcza wynalazczą wynalazcze wynalazczego wynalazczej wynalazczemu wynalazczo wynalazczych wynalazczym wynalazczymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wynalazczy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wynalazczy:

Zobacze też jak odmienić: