wypluwka

Jak odmieniać wypluwka

wypluwka wypluwce wypluwek wypluwkach wypluwkami wypluwką wypluwkę wypluwki wypluwko wypluwkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa wypluwka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wypluwka:

Wypluwka (zrzutka) – zlepek niestrawionych części pokarmu, np. kości, sierść, pancerzyki owadów, wydalany ruchami wymiotnymi przez otwór gębowy, przez wiele gatunków ptaków, takich jak sowy, ptaki szponiaste czy mewy. Powstaje w żołądku mięśniowym ptaka. Na ich podstawie można określić skład pokarmu ptaka. Wypluwki sów mogą służyć jako materiał badawczy do jakościowej i ilościowej oceny występowania drobnych gatunków ssaków.

Zobacze też jak odmienić: