wypowiedzenie

Jak odmieniać wypowiedzenie

wypowiedzenie wypowiedzenia wypowiedzeniach wypowiedzeniami wypowiedzeniem wypowiedzeniom wypowiedzeniu wypowiedzeń

Występuje:

  • 8 odmian słowa wypowiedzenie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wypowiedzenie:

Wypowiedzenie – komunikat językowy wyrażony zespołem wyrazów powiązanych logicznie i gramatycznie lub jednym wyrazem, wyodrębnionym prozodyjnie (mającym zamknięty kontur intonacyjny).

Wypowiedzenia mogą być werbalne (z osobową formą czasownika, od łac. verbum – czasownik) lub niewerbalne (bez osobowej formy czasownika). Werbalnymi nazywamy zdania. Niewerbalne są to równoważniki zdań (gdzie można wprowadzić osobową formę czasownika), wykrzyknienia i zawiadomienia (w obu przypadkach niemożliwe jest wprowadzenie osobowej formy czasownika).

Wypowiedzenia możemy podzielić na:

Wypowiedzenia możemy zróżnicować też ze względu na to, że postawa mówiącego może być:

Termin „wypowiedzenie” wprowadził do językoznawstwa Zenon Klemensiewicz.

Są cztery rodzaje zdań:

Zobacze też jak odmienić: