wypracowanie

Jak odmieniać wypracowanie

wypracowanie wypracowania wypracowaniach wypracowaniami wypracowaniem wypracowaniom wypracowaniu wypracowań

Występuje:

  • 8 odmian słowa wypracowanie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wypracowanie:

Wypracowanie – zadanie otwarte wymagające od ucznia rozwiniętej wypowiedzi pisemnej obejmującej zwykle od kilku do kilkunastu zdań. Forma powinna być stosowna do tematyki. Wypracowanie powinno spełniać zasady: stylistyczne, poprawności językowej, ortograficzne, spójności i logiki. Powinien być zachowany układ graficzny, np. logiczny podział na akapity, wcięcia, itd.

Schematyczna konstrukcja wypracowania:

Zobacze też jak odmienić: