wyrazek

Jak odmieniać wyrazek

wyrazek wyrazka wyrazkach wyrazkami wyrazki wyrazkiem wyrazkom wyrazkowi wyrazków wyrazku

Występuje:

  • 10 odmian słowa wyrazek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyrazek:

Partykuła – niesamodzielny (pozbawiony samodzielnego znaczenia) wyraz lub morfem (tzw. wyrazek), nadający wypowiedzeniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe. Partykuły są nieodmiennymi częściami mowy. Służą wyrażaniu rozmaitych treści modalnych (np. by tworzące tryb przypuszczający, imperatywne niech), emfazy, nacisku (np. no, -że, ż, por. Chodź no!, Chodźże, Chodźcież wreszcie), ograniczenia (np. jeszcze, już). Partykułami są również elementy negacji (nie) i potwierdzenia (tak).

Rozumienie pojęcia partykuły różni się w zależności od przyjętych konwencji terminologicznych, różnie ujmowanych przez różne szkoły lingwistyczne.

Zobacze też jak odmienić: