wyraźność

Jak odmieniać wyraźność

wyraźność wyraźności wyraźnościach wyraźnościami wyraźnością wyraźnościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa wyraźność:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyraźność:

Jasność (łac. claritas, fr. clarté) i wyraźność (fr. netteté) – para pojęć, które od czasów Kartezjusza współwystępują ze sobą w myśli metodologicznej, przybierając przy tym jednak odmienne znaczenia. Jasność może oznaczać to co jawi się umysłowi jako pewne i proste, to, co pozwala odnosić pojęcia do przedmiotów i odróżniać przedmioty od siebie, czy też poprawne stosowanie wyrażeń. Wyraźność może oznaczać to, co pozwala odnosić pojęcia do przedmiotów i odróżniać przedmioty od siebie, to, co pozwala wskazywać na cechy szczególne przedmiotów i to, że użytkownik danego wyrażenia potrafi podać jego znaczenie.

Zobacze też jak odmienić: