wyrobisko

Jak odmieniać wyrobisko

wyrobisko wyrobisk wyrobiska wyrobiskach wyrobiskami wyrobiskiem wyrobiskom wyrobisku

Występuje:

  • 8 odmian słowa wyrobisko:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyrobisko:

Wyrobisko górnicze – przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych. Wyróżnia się co najmniej dwa znaczenia tego pojęcia:

Wyrobisko jest częścią zakładu górniczego.

Wyrobiska można podzielić stosując różne kryteria podziału:

Zobacze też jak odmienić: