wyrocznia

Jak odmieniać wyrocznia

wyrocznia wyroczni wyroczniach wyroczniami wyrocznią wyrocznie wyrocznię wyrocznio wyroczniom

Występuje:

  • 9 odmian słowa wyrocznia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyrocznia:

W starożytności wyrocznią (łac. oraculium, gr. manteion) nazywano miejsce święte, gdzie bogowie, za pośrednictwem kapłanów, przepowiadali przyszłość, wyrażali swoją wolę i udzielali rad w sprawach prywatnych i państwowych.

Do najbardziej znanych wyroczni należały:

W starożytnym Rzymie podobną rolę spełniały wieszczki Sybille.

Działalność wyroczni została zakazana w 390 roku[potrzebny przypis] dekretem cesarza Teodozjusza.

Zobacze też jak odmienić: