wyrok

Jak odmieniać wyrok

wyrok wyrokach wyrokami wyroki wyrokiem wyrokom wyrokowi wyroków wyroku

Występuje:

  • 9 odmian słowa wyrok:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyrok:

Wyrok – orzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego.

W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych lub środkach zabezpieczających.

W postępowaniu cywilnym, w procesie, wyrok rozstrzyga o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia lub innej kwestii będącej przedmiotem postępowania. W postępowaniu nieprocesowym nie wydaje się wyroków, lecz postanowienia.

Ponadto wyroki wydają Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

Zobacze też jak odmienić: