wyróżnik

Jak odmieniać wyróżnik

wyróżnik wyróżnika wyróżnikach wyróżnikami wyróżniki wyróżnikiem wyróżnikom wyróżnikowi wyróżników wyróżniku

Występuje:

  • 10 odmian słowa wyróżnik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyróżnik:

Wyróżnik wielomianu – wyrażenie zbudowane ze współczynników danego wielomianu i mające następującą własność: jego wartość jest równa zero wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian ma pierwiastki wielokrotne.

Zobacze też jak odmienić: