wysad

Jak odmieniać wysad

wysad wysadach wysadami wysadem wysadom wysadowi wysadów wysadu wysady wysadzie

Występuje:

  • 10 odmian słowa wysad:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wysad:

Wysad, egzemat – forma występowania złoża. Jest to złoże powstałe pod wpływem ruchów tektonicznych przez wciśnięcie skał starszych w leżące nad nimi młodsze utwory.

Wysady tworzą wyłącznie skały, które pod wpływem wysokich ciśnień stają się plastyczne, przeważnie jest to sól lub ił. Wysady noszą nazwę słupów, diapirów. Często górna partia wysadów przykryta jest czapą, powstałą w wyniku wyługowania rozpuszczalnych związków.

Zobacze też jak odmienić: