wysadzina

Jak odmieniać wysadzina

wysadzina wysadzin wysadzinach wysadzinami wysadziną wysadzinę wysadzinie wysadzino wysadzinom wysadziny

Występuje:

  • 10 odmian słowa wysadzina:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wysadzina:

Wysadzina – zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek kapilarnego podciągu wody gruntowej do strefy przemarzania.

Zobacze też jak odmienić: