wysokoczuły

Jak odmieniać wysokoczuły

wysokoczuły niewysokoczuli niewysokoczuła niewysokoczułą niewysokoczułe niewysokoczułego niewysokoczułej niewysokoczułemu niewysokoczuły niewysokoczułych niewysokoczułym niewysokoczułymi wysokoczuli wysokoczuła wysokoczułą wysokoczułe wysokoczułego wysokoczułej wysokoczułemu wysokoczułych wysokoczułym wysokoczułymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa wysokoczuły:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wysokoczuły:

Zobacze też jak odmienić: