wysokoniemiecki

Jak odmieniać wysokoniemiecki

wysokoniemiecki niewysokoniemieccy niewysokoniemiecka niewysokoniemiecką niewysokoniemiecki niewysokoniemieckich niewysokoniemieckie niewysokoniemieckiego niewysokoniemieckiej niewysokoniemieckiemu niewysokoniemieckim niewysokoniemieckimi niewysokoniemiecko wysokoniemieccy wysokoniemiecka wysokoniemiecką wysokoniemieckich wysokoniemieckie wysokoniemieckiego wysokoniemieckiej wysokoniemieckiemu wysokoniemieckim wysokoniemieckimi wysokoniemiecko wysokoniemiecku

Występuje:

  • 25 odmian słowa wysokoniemiecki:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wysokoniemiecki:

Język wysokoniemiecki (niem. hochdeutsche Sprache, neuhochdeutsche Sprache, Hochdeutsch, Neuhochdeutsch) – język etniczny lub makrojęzyk posiadający co najmniej trzy warianty standardowe, część kontinuum dialektalnego języków zachodniogermańskich. W węższym znaczeniu termin Hochdeutsch odnosi się do samego standardu literackiego (język ten opisany jest w haśle język niemiecki). W szerszym znaczeniu jest to zespół dialektów, przeciwstawny dialektom dolnoniemieckim, które obecnie bywają uznawane za odrębny język. Zespół ten jest bardzo zróżnicowany regionalnie i niektóre dialekty – takie jak dialekt używany w niemieckojęzycznej części Szwajcarii
(schweizerdeutsch lub schwyzertüütsch, po polsku zwany też językiem alemańskim) – są czasem klasyfikowane jako osobne języki.

Często zamiast zbiorczego pojęcia język wysokoniemiecki używa się określenia dialektów wysokoniemieckich lub wręcz języków wysokoniemieckich i do niniejszej grupy zalicza się język niemiecki, język jidysz, język luksemburski i etnolekt wilamowicki.

Język wysokoniemiecki dzieli się na dwa duże zespoły dialektalne:

Zobacze też jak odmienić: