wystrzępiać

Jak odmieniać wystrzępiać

wystrzępiać niewystrzępiająca niewystrzępiającą niewystrzępiające niewystrzępiającego niewystrzępiającej niewystrzępiającemu niewystrzępiający niewystrzępiających niewystrzępiającym niewystrzępiającymi niewystrzępiana niewystrzępianą niewystrzępiane niewystrzępianego niewystrzępianej niewystrzępianemu niewystrzępiani niewystrzępiania niewystrzępianiach niewystrzępianiami niewystrzępianie niewystrzępianiem niewystrzępianiom niewystrzępianiu niewystrzępiany niewystrzępianych niewystrzępianym niewystrzępianymi niewystrzępiań wystrzępia wystrzępiacie wystrzępiaj wystrzępiają wystrzępiając wystrzępiająca wystrzępiającą wystrzępiające wystrzępiającego wystrzępiającej wystrzępiającemu wystrzępiający wystrzępiających wystrzępiającym wystrzępiającymi wystrzępiajcie wystrzępiajcież wystrzępiajmy wystrzępiajmyż wystrzępiajże wystrzępiali wystrzępialiby wystrzępialibyście wystrzępialibyśmy wystrzępialiście wystrzępialiśmy wystrzępiał wystrzępiała wystrzępiałaby wystrzępiałabym wystrzępiałabyś wystrzępiałam wystrzępiałaś wystrzępiałby wystrzępiałbym wystrzępiałbyś wystrzępiałem wystrzępiałeś wystrzępiało wystrzępiałoby wystrzępiały wystrzępiałyby wystrzępiałybyście wystrzępiałybyśmy wystrzępiałyście wystrzępiałyśmy wystrzępiam wystrzępiamy wystrzępiana wystrzępianą wystrzępiane wystrzępianego wystrzępianej wystrzępianemu wystrzępiani wystrzępiania wystrzępianiach wystrzępianiami wystrzępianie wystrzępianiem wystrzępianiom wystrzępianiu wystrzępiano wystrzępiany wystrzępianych wystrzępianym wystrzępianymi wystrzępiań wystrzępiasz

Występuje:

  • 99 odmian słowa wystrzępiać:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wystrzępiać:

Zobacze też jak odmienić: