wysypisko

Jak odmieniać wysypisko

wysypisko wysypisk wysypiska wysypiskach wysypiskami wysypiskiem wysypiskom wysypisku

Występuje:

  • 8 odmian słowa wysypisko:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wysypisko:

Składowisko odpadów – zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny.

Zobacze też jak odmienić: