wytopisko

Jak odmieniać wytopisko

wytopisko wytopisk wytopiska wytopiskach wytopiskami wytopiskiem wytopiskom wytopisku

Występuje:

  • 8 odmian słowa wytopisko:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wytopisko:

Wytopisko – zagłębienie powstałe wskutek wytopienia się bryły lodu tkwiącej w osadach polodowcowych lub lodowcoworzecznych. Małe wytopiska noszą nazwę oczek wytopiskowych. Często bywają zajęte przez jeziorka – oczka (jeziora wytopiskowe).

Zobacze też jak odmienić: