wywołaniec

Jak odmieniać wywołaniec

wywołaniec wywołańca wywołańcach wywołańcami wywołańce wywołańcem wywołańcom wywołańcowi wywołańców wywołańcu wywołańcy wywołańcze

Występuje:

  • 12 odmian słowa wywołaniec:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wywołaniec:

Wywołaniec (niem. Zippel-Berg, 543 m n.p.m.) – rozległe wzniesienie w centralnej części Północnego Grzbietu Gór Kaczawskich, w Sudetach Zachodnich, stanowiące zachodnie zakończenie masywu Okola, między Leśniakiem a Rogatką, nad Chrośnicą i Rząśnikiem.

Masyw zbudowany jest ze staropaleozoicznych skał metamorficznych – zieleńców i łupków zieleńcowych oraz fyllitów i kwarcytów, należących do metamorfiku kaczawskiego, poprzecinanych żyłami wulkanicznych porfirów. Porośnięty lasem świerkowym, niżej pola i łąki.

Zobacze też jak odmienić: