wywozić

Jak odmieniać wywozić

wywozić niewywożeni niewywożenia niewywożeniach niewywożeniami niewywożenie niewywożeniem niewywożeniom niewywożeniu niewywożeń niewywożona niewywożoną niewywożone niewywożonego niewywożonej niewywożonemu niewywożony niewywożonych niewywożonym niewywożonymi wywozi wywozicie wywozili wywoziliby wywozilibyście wywozilibyśmy wywoziliście wywoziliśmy wywoził wywoziła wywoziłaby wywoziłabym wywoziłabyś wywoziłam wywoziłaś wywoziłby wywoziłbym wywoziłbyś wywoziłem wywoziłeś wywoziło wywoziłoby wywoziły wywoziłyby wywoziłybyście wywoziłybyśmy wywoziłyście wywoziłyśmy wywozimy wywozisz wywoziwszy wywoź wywoźcie wywoźcież wywoźmy wywoźmyż wywoźże wywożą wywożeni wywożenia wywożeniach wywożeniami wywożenie wywożeniem wywożeniom wywożeniu wywożeń wywożę wywożona wywożoną wywożone wywożonego wywożonej wywożonemu wywożono wywożony wywożonych wywożonym wywożonymi wywóź wywóźcie wywóźcież wywóźmy wywóźmyż wywóźże

Występuje:

  • 85 odmian słowa wywozić:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wywozić:

Zobacze też jak odmienić: