wyznanie

Jak odmieniać wyznanie

wyznanie wyznania wyznaniach wyznaniami wyznaniem wyznaniom wyznaniu wyznań

Występuje:

  • 8 odmian słowa wyznanie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wyznanie:

Wyznanie – określenie grupy religijnej opartej na jednym zestawie prawd wiary („wyznaniu”, „credo”). Pod względem organizacyjnym grupa taka może być skupiona w jednej strukturze organizacyjnej lub w wielu. Struktura taka na gruncie prawa polskiego określana jest nazwą związek wyznaniowy, a w religioznawstwie i prawie państw anglosaskich także mianem denominacji religijnej. Niekiedy, choć nieprecyzyjnie, mianem wyznania określa się związek wyznaniowy.

Zobacze też jak odmienić: