wzorcownia

Jak odmieniać wzorcownia

wzorcownia wzorcowni wzorcowniach wzorcowniami wzorcownią wzorcownie wzorcownię wzorcownio wzorcowniom

Występuje:

  • 9 odmian słowa wzorcownia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa wzorcownia:

Wzorcownia – największe we Włocławku centrum handlowo-rozrywkowe. Wraz z okolicznym CH City stanowi kompleks budynków wzniesionych na gruzach dwóch XIX-wiecznych fabryk fajansu (starej – Józefa Teichfelda i Ludwika Asterbluma oraz nowej – Leopolda Czamańskiego), a także fabryki maszyn rolniczych Hugo Mühsama, o łącznej powierzchni 8 hektarów, w miejscu 94 zrujnowanych budynków. Wzorcownia składa się z przebudowanego zabytkowego budynku XIX-wiecznej Starej Piecowni (budynek „D” Wzorcowni), 3 nowych budynków („A”, „B”, „C”) oraz starej piętrowej kamienicy, powiększonej o nowe pomieszczenia, znajdującej się przy ulicy Kościuszki pod numerem 10 (część „E” kompleksu). Między zabudowaniami utworzono plac, nazwany przez inwestora „Placem Grodzkim”.

Wzorcownia jest obiektem o całkowitej powierzchni najmu 23 000m², który posiada 400 miejsc parkingowych.

Zobacze też jak odmienić: