WZW

Jak odmieniać WZW

WZW

Występuje:

  • 1 odmian słowa WZW:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa WZW:

Wirusowe zapalenie wątroby, WZW (łac. hepatitis viralis) – choroba wątroby wywołana zakażeniem wirusowym. Często potocznie nazywana „żółtaczką”, jest to jednak określenie nieprawidłowe i niemedyczne (w medycynie termin ten oznacza jedynie objaw zażółcenia powłok skórnych) oraz nieścisłe, z uwagi na różnorodny przebieg wirusowych zapaleń wątroby (które mogą przebiegać także bez zażółcenia skóry).

Zobacze też jak odmienić: