zabójstwo

Jak odmieniać zabójstwo

zabójstwo zabójstw zabójstwa zabójstwach zabójstwami zabójstwem zabójstwie zabójstwom zabójstwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa zabójstwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zabójstwo:

Zabójstwo – przestępstwo umyślne polegające na pozbawieniu człowieka życia. Surowiej karanymi formami zabójstwa są te, do których doszło w wyniku udziału w zbrodni wojennej lub wskutek zamachu terrorystycznego.

Zabójstwo może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi (np. w wyniku choroby lub wpływu substancji psychoaktywnej). Około 10% zabójstw popełnianych jest z czystej agresji, np. podczas rabunku. 90% zabójstw ma charakter zemsty, będąc formą odpłaty za czyny wcześniej popełnione przez ofiarę wobec sprawcy lub jego bliskich.

Oficjalne statystyki wykrywalności zabójców w Polsce są bardzo wysokie. Według Adama Rapackiego statystyki policji są manipulowane poprzez niewszczynanie śledztw w przypadku zaginięć, gdy istnieją silne przesłanki wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa.

Zobacze też jak odmienić: