zadławienie

Jak odmieniać zadławienie

zadławienie zadławienia zadławieniach zadławieniami zadławieniem zadławieniom zadławieniu zadławień

Występuje:

  • 8 odmian słowa zadławienie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zadławienie:

Zadławienie – jeden ze stanów nagłego zagrożenia życia, polegający na dostaniu się ciała obcego do dróg oddechowych osoby poszkodowanej i spowodowanie całkowitego lub częściowego ich zatkania.

Przy zadławieniu rozróżniamy:

Zadławienie skutkuje zaburzeniem prawidłowego przepływu powietrza w drogach oddechowych i z czasem prowadzi do hipoksji (niedotlenienia). Jeśli ciało obce nie zostanie usunięte, następnie dochodzi do zatrzymanie krążenia i zgonu.

Pierwsza pomoc przy zadławieniu polega na wykonaniu rękoczynu Heimlicha.

Zobacze też jak odmienić: