zadłużenie

Jak odmieniać zadłużenie

zadłużenie zadłużenia zadłużeniach zadłużeniami zadłużeniem zadłużeniom zadłużeniu zadłużeń

Występuje:

  • 8 odmian słowa zadłużenie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zadłużenie:

Dług w sensie ekonomicznym oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej  w określonym czasie.

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in.:

Świadczenie wykonalne, którego termin realizacji jeszcze nie minął, jest zobowiązaniem – nie długiem.

Zobacze też jak odmienić: