zagrzęziony

Jak odmieniać zagrzęziony

zagrzęziony niezagrzęzieni niezagrzęziona niezagrzęzioną niezagrzęzione niezagrzęzionego niezagrzęzionej niezagrzęzionemu niezagrzęziony niezagrzęzionych niezagrzęzionym niezagrzęzionymi zagrzęzieni zagrzęziona zagrzęzioną zagrzęzione zagrzęzionego zagrzęzionej zagrzęzionemu zagrzęzionych zagrzęzionym zagrzęzionymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa zagrzęziony:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zagrzęziony:

Zobacze też jak odmienić: