zakrystia

Jak odmieniać zakrystia

zakrystia zakrystiach zakrystiami zakrystią zakrystie zakrystię zakrystii zakrystio zakrystiom zakrystyj

Występuje:

  • 10 odmian słowa zakrystia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zakrystia:

Zakrystia (st. wł. sacristia od sacrista – sługa kościelny, zakrystian, z łac. sacer – świętość) – boczne pomieszczenie sakralne występujące w świątyniach chrześcijańskich, umieszczane najczęściej z północnej lub południowej strony prezbiterium i połączone z nim wejściem.

Zakrystia służy do przechowywania naczyń i szat liturgicznych, przygotowywania się kapłanów do odprawiania obrzędów liturgicznych. Zakrystia pojawiła się w okresie średniowiecza w miejsce diakonikonu.

W zakrystii znajduje się m.in. lawaterz.

Zobacze też jak odmienić: