załącznik

Jak odmieniać załącznik

załącznik załącznika załącznikach załącznikami załączniki załącznikiem załącznikom załącznikowi załączników załączniku

Występuje:

  • 10 odmian słowa załącznik:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa załącznik:

Załącznik (ang. making switch) – łącznik elektryczny przeznaczony do załączania i krótkotrwałego przewodzenia określonych prądów lecz nie przeznaczony do wyłączania prądu.

Przykładem załącznika jest zwiernik.

Zobacze też jak odmienić: