zamętnicowate

Jak odmieniać zamętnicowate

zamętnicowate zamętnicowatych zamętnicowatym zamętnicowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zamętnicowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zamętnicowate:

Zamętnicowate (Zannichelliaceae Dumort.) – rodzina roślin wyróżniana w niektórych systemach klasyfikacyjnych. Współcześnie raczej zaliczane tu rośliny włączane są do rodziny rdestnicowatych Potamogetonaceae.

Takson nie wyróżniony. Rodzaje wcześniej tu zaliczane włączane są do rodziny rdestnicowatych Potamogetonaceae w obrębie kladu okrytonasienne, kladu jednoliścienne (monocots), rzędu żabieńcowce (Alismatales).

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa jednoliścienne (Liliopsida Brongn.), podklasa żabieńcowe (Alismatidae Takht.), nadrząd Alismatanae Takht., rząd rdestnicowce (Potamogetonales Dumort.), podrząd Potamogetonineae Engl., rodzina zamętnicowate (Zannichelliaceae Dumort.)

Zobacze też jak odmienić: