zamieszki

Jak odmieniać zamieszki

zamieszki zamieszek zamieszkach zamieszkami zamieszkom

Występuje:

  • 5 odmian słowa zamieszki:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zamieszki:

Zamieszki – spontaniczne, niezorganizowane, zwykle połączone z aktami przemocy fizycznej wystąpienie określonej grupy społecznej, wywołane poczuciem niezadowolenia z istniejącej sytuacji politycznej, ekonomicznej lub społecznej, skierowane przeciw strukturom sprawującym, na mocy obowiązującego prawa, władzę.

Zobacze też jak odmienić: