zapomoga

Jak odmieniać zapomoga

zapomoga zapomodze zapomogach zapomogami zapomogą zapomogę zapomogi zapomogo zapomogom zapomóg

Występuje:

  • 10 odmian słowa zapomoga:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zapomoga:

Zapomoga to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa udzielana osobom fizycznym zwykle w związku ze zdarzeniem losowym. Zapomogi udzielane są przez zakłady pracy (z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), organizacje charytatywne, organizacje samopomocowe (ze składek członków).

Zobacze też jak odmienić: