zapożyczenie

Jak odmieniać zapożyczenie

zapożyczenie zapożyczenia zapożyczeniach zapożyczeniami zapożyczeniem zapożyczeniom zapożyczeniu zapożyczeń

Występuje:

  • 8 odmian słowa zapożyczenie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zapożyczenie:

Zapożyczenia językowe, inaczej pożyczki, wyrazy obce – elementy językowe zaczerpnięte z języka obcego, które zadomowiły się w mniejszym lub większym stopniu jako elementy języka rodzimego. Pojęcia tego używa się w opozycji do słownictwa rodzimego. Mianem pożyczek określa się wszystkie obce w strukturze danego języka wyrazy, zwroty, typy derywatów, formy fleksyjne, konstrukcje składniowe, związki frazeologiczne. Artykuł traktuje o zapożyczeniach w języku polskim.

Zobacze też jak odmienić: