zapylcowate

Jak odmieniać zapylcowate

zapylcowate zapylcowatych zapylcowatym zapylcowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zapylcowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zapylcowate:

Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate (Bromeliaceae Juss.) – rodzina roślin jednoliściennych. Należy tu około 1,7 tys. gatunków skupionych w 55–57 rodzajów. Niemal wszystkie, z jednym tylko wyjątkiem, występują w Ameryce Południowej i Północnej, głównie w strefie tropikalnej. Najdalej na północy bromeliowate sięgają do Wirginii i Teksasu, najdalej na południu rosną w środkowej Argentynie i Chile. Należy tu wiele gatunków uprawianych jako rośliny ozdobne, włóknodajne i owocowe, na czele z ananasem jadalnym.

Zobacze też jak odmienić: