zarazek

Jak odmieniać zarazek

zarazek zarazka zarazkach zarazkami zarazki zarazkiem zarazkom zarazkowi zarazków zarazku

Występuje:

  • 10 odmian słowa zarazek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zarazek:

Patogen, czynnik chorobotwórczy – ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu. Wyróżnia się następujące typy patogenów:

Potwierdzenia, czy dany czynnik jest patogenem dla określonego taksonu, dokonuje się usiłując spełnić postulaty Evansa.

Zazwyczaj pojęcie to odnosi się do czynników biologicznych.

Zobacze też jak odmienić: