zarazowate

Jak odmieniać zarazowate

zarazowate zarazowatych zarazowatym zarazowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zarazowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zarazowate:

Zarazowate (Orobanchaceae Vent.) – rodzina roślin należących do rzędu jasnotowców (Lamiales). Do rodziny zarazowatych należy blisko 100 rodzajów roślin (we florze Polski jest 9) liczących ok. 2 tysiące gatunków. W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych wiele z nich zaliczano do rodziny trędownikowatych Scrophulariaceae sensu lato. Wyodrębnione zostały jako rodzina zarazowatych w wyniku badań filogenetycznych – okazało się, że tworzą odrębny klad, w dodatku bliżej spokrewniony m.in. z jasnotowatymi (Lamiaceae) niż z trędownikowatymi. Zarazowate są rodziną kosmopolityczną – występują na całym świecie. Centra największego ich zróżnicowania to obszar śródziemnomorski, Himalaje, południowa Afryka i zachodnia część Ameryki Północnej. Rośliny tu należące są w większości pasożytami lub półpasożytami korzeniowymi innych roślin. Wiele gatunków traktowanych jest w uprawach jako chwasty, część przedstawicieli rodziny używana jest jako rośliny jadalne, lecznicze i ozdobne.

Zobacze też jak odmienić: