zarodnikowce

Jak odmieniać zarodnikowce

zarodnikowce zarodnikowcach zarodnikowcami zarodnikowcom zarodnikowców

Występuje:

  • 5 odmian słowa zarodnikowce:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zarodnikowce:

Apikompleksy (Apicomplexa, sporowce, Sporozoa) – organizmy wyłącznie pasożytnicze, wyróżniające się obecnością tzw. kompleksu apikalnego ułatwiającego im wnikanie do komórek żywiciela. Obecnie zaliczane są do supergrupy Chromalveolata, razem z żółto-brunatnymi glonami i grzybopodobnymi lęgniowcami oraz orzęskami.

Cechą odróżniającą apikompleksy od większości protistów zwierzęcych jest niezdolność do fagocytozy.
Posiadają charakterystyczny podział komórki tzw. schizogonia, polegający na podziale jądra komórkowego, a dopiero później na podziale cytoplazmy, wynikiem czego, jest powstanie wielu komórek.

Apikompleksy są organizmami haploidalnymi, faza diploidalna jest bardzo krótka – pojawia się tylko w stadium zygoty, po którym od razu następuje mejoza i mitoza, w wyniku których powstają haploidalne formy inwazyjne.

Cechą charakterystyczna jest obecność kompleksu apikalnego, znajdującego się w przedniej części komórki. Jego budowa jest bardzo złożona. Ustalono również, że organellum to ma związek z wytwarzaniem enzymów ułatwiających pasożytom wnikanie do komórek.

Apikompleksy według systematyki Cavalier-Smitha dzielą się na 2 podtypy, które z kolei dzielą się na:

Zobacze też jak odmienić: