zarodziowe

Jak odmieniać zarodziowe

zarodziowe zarodziowych zarodziowym zarodziowymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zarodziowe:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zarodziowe:

Zarodziowce (zarodziowe, pełzaki, sarkodowe, Sarcodina) – grupa jednokomórkowych protistów zwierzęcych wyróżniona na podstawie kilku wspólnych cech morfologicznych, a zwłaszcza nibinóżek oraz braku pellikuli przynajmniej w pewnym okresie cyklu życiowego.

Prawdopodobnie nie jest to grupa monofiletyczna, aczkolwiek kiedyś zaliczane były do jednego taksonu. Bywają jedno- lub wielojądrowe. Zalicza się do nich ameby, obecnie włączane do supergrupy Amoebozoa oraz otwornice i promienice (radiolarie), tworzące supergrupę Rhizaria.

Zobacze też jak odmienić: