zarybek

Jak odmieniać zarybek

zarybek zarybkach zarybkami zarybki zarybkiem zarybkom zarybkowi zarybków zarybku

Występuje:

  • 9 odmian słowa zarybek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zarybek:

Narybek, zarybek – młode, małe ryby (do ukończenia pierwszego roku życia), które po zużyciu zawartości woreczka żółtkowego rozpoczęły samodzielne zdobywanie pokarmu. W rozwoju narybku wyróżniane są dwa stadia: letnie (lipcówka) i wiosenne. W pierwszym stadium – od ukończenia stadium larwalnego do połowy pierwszego sezonu wegetacyjnego – narybek ma całkiem inny wygląd niż dorosłe ryby. Nie można rozróżnić płci u tak młodych ryb. W drugim stadium ryby stają się w pełni ukształtowane.

Zobacze też jak odmienić: