zasadowica

Jak odmieniać zasadowica

zasadowica zasadowic zasadowicach zasadowicami zasadowicą zasadowice zasadowicę zasadowico zasadowicom zasadowicy

Występuje:

  • 10 odmian słowa zasadowica:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zasadowica:

Zasadowica, alkaloza (łac. alcalosis) – zakłócenie równowagi kwasowo-zasadowej, stan podwyższonego pH osocza krwi, wywołany zmniejszeniem w nim stężenia jonów wodorowych lub zwiększeniem stężenia zasad.

Wyróżnia się dwa typy zasadowicy:

Zobacze też jak odmienić: