zasadowość

Jak odmieniać zasadowość

zasadowość zasadowości zasadowościach zasadowościami zasadowością zasadowościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa zasadowość:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zasadowość:

Skala pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości
roztworów wodnych związków chemicznych.
Skala ta jest oparta na aktywności jonów hydroniowych [H3O+] w roztworach wodnych.

Tradycyjnie pH definiuje się jako:

czyli ujemny logarytm dziesiętny aktywności jonów hydroniowych wyrażonych w molach na decymetr sześcienny. Współcześnie jednak nie jest to ścisła definicja tej wielkości.

Pojęcie pH wprowadził duński biochemik Søren Sørensen w 1909 r. Oryginalnie pH zostało zdefiniowane jako ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych (H+). Współczesne badania wykazały jednak, że wolne jony wodorowe (wolny proton) nigdy nie występują w roztworach wodnych, gdyż ulegają natychmiast solwatowaniu według równania:

W wielu podręcznikach jednak, dla uproszczenia, pomija się ten fakt i nadal podaje się starą definicję skali pH.

Zobacze też jak odmienić: