zasadzka

Jak odmieniać zasadzka

zasadzka zasadzce zasadzek zasadzkach zasadzkami zasadzką zasadzkę zasadzki zasadzko zasadzkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa zasadzka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zasadzka:

Zasadzka – wykonanie zaskakującego uderzenia na będące w ruchu lub celowo zatrzymane siły i środki przeciwnika.

Podstawowym celem zasadzki jest likwidacja przeciwnika, zniszczenie sprzętu bojowego, zdobycie ważnych informacji, ważnych dokumentów bojowych, środków do walki i życia, schwytanie jeńców lub pozyskanie uzbrojenia i wyposażenia. Zasadzki mogą być organizowane jako: zasadzki samodzielne lub sieć zasadzek. Zasadzka wykonywana za pomocą środków ogniowych w celu zadania przeciwnikowi maksymalnych strat określana jest jako „zasadzka ogniowa”.

Ze względu na czas przygotowania:

Ze względu na typ:

Ze względu na kształt:

Zobacze też jak odmienić: